မိန်ကလေးခန္ဓာကိုယ်နှင့် တူသောအသီးများသီးနေသည်ဆိုသော အပင်တစ်ပင်ကြောင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ရ

International News

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

ယခုအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ အမွန္တကယ္လား ဆိုတာ မေသခ်ာဘဲ လူအမ်ားက ေဝခြဲ မရျဖစ္ေန ၾကရၿပီး စာဖတ္ သူတို ႔အေနျဖင့္လည္း အမွန္လားအမွား လားဆိုတာ ေဝဖန္သုံးသပ္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ ယခုအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ အမွန္တကယ္လား ဆိုတာ မေသခ်ာဘဲ လူအမ်ားက ေဝခြဲ မရျဖစ္ေန ၾကရၿပီး စာဖတ္ သူတို ႔အေနျဖင့္လည္း အမွန္လားအမွား လားဆိုတာ ေဝဖန္သုံးသပ္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တစ္ခုတြင္ သစ္ပင္ တစ္ပင္လုံးဟာ မိန္းကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွ င့္တူေသာ အစိမ္းေရာင္ အသီးေလးေတြ သီးေန ခဲ့သည္ဟု လူေျပာမ်ား လာခဲ့ ပါတယ္။ လိုင္းေပၚတြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ မိန္းကေလးပုံ သစ္သီး မ်ားေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ ရသူလူ အမ်ားၾကားတြင္ ေျပာစရာ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ ပါတယ္။ သစ္သီးပုံစံေတြကို ႐ိုက္ကူး ထားပုံေၾကာင့္ အစစ္အမွန္လား လိမ္ညာထားျခင္း လာဆိုတာလည္း ခြဲရခက္ေစခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ လိမ္ညာ ထားျခင္းဟု ယုံၾကည္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားဟာလည္း ထိုသစ္ပင္ဟာ ျမင့္ျမတ္လွေသာ အပင္တစ္ ပင္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ Credit

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ ယခုအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ အမွန္တကယ္လား ဆိုတာ မေသခ်ာဘဲ လူအမ်ားက ေဝခြဲ မရျဖစ္ေန ၾကရၿပီး စာဖတ္ သူတို ႔အေနျဖင့္လည္း အမွန္လားအမွား လားဆိုတာ ေဝဖန္သုံးသပ္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တစ္ခုတြင္ သစ္ပင္ တစ္ပင္လုံးဟာ မိန္းကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွ င့္တူေသာ အစိမ္းေရာင္ အသီးေလးေတြ သီးေန ခဲ့သည္ဟု လူေျပာမ်ား လာခဲ့ ပါတယ္။ လိုင္းေပၚတြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ မိန္းကေလးပုံ သစ္သီး မ်ားေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ ရသူလူ အမ်ားၾကားတြင္ ေျပာစရာ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ ပါတယ္။ သစ္သီးပုံစံေတြကို ႐ိုက္ကူး ထားပုံေၾကာင့္ အစစ္အမွန္လား လိမ္ညာထားျခင္း လာဆိုတာလည္း ခြဲရခက္ေစခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ လိမ္ညာ ထားျခင္းဟု ယုံၾကည္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားဟာလည္း ထိုသစ္ပင္ဟာ ျမင့္ျမတ္လွေသာ အပင္တစ္ ပင္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ Credit

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တစ္ခုတြင္ သစ္ပင္ တစ္ပင္လုံးဟာ မိန္းကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွ င့္တူေသာ အစိမ္းေရာင္ အသီးေလးေတြ သီးေန ခဲ့သည္ဟု လူေျပာမ်ား လာခဲ့ ပါတယ္။

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

လိုင္းေပၚတြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ မိန္းကေလးပုံ သစ္သီး မ်ားေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ ရသူလူ အမ်ားၾကားတြင္ ေျပာစရာ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ ပါတယ္။

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ ယခုအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ အမွန္တကယ္လား ဆိုတာ မေသခ်ာဘဲ လူအမ်ားက ေဝခြဲ မရျဖစ္ေန ၾကရၿပီး စာဖတ္ သူတို ႔အေနျဖင့္လည္း အမွန္လားအမွား လားဆိုတာ ေဝဖန္သုံးသပ္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တစ္ခုတြင္ သစ္ပင္ တစ္ပင္လုံးဟာ မိန္းကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွ င့္တူေသာ အစိမ္းေရာင္ အသီးေလးေတြ သီးေန ခဲ့သည္ဟု လူေျပာမ်ား လာခဲ့ ပါတယ္။ လိုင္းေပၚတြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ မိန္းကေလးပုံ သစ္သီး မ်ားေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ ရသူလူ အမ်ားၾကားတြင္ ေျပာစရာ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ ပါတယ္။ သစ္သီးပုံစံေတြကို ႐ိုက္ကူး ထားပုံေၾကာင့္ အစစ္အမွန္လား လိမ္ညာထားျခင္း လာဆိုတာလည္း ခြဲရခက္ေစခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ လိမ္ညာ ထားျခင္းဟု ယုံၾကည္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားဟာလည္း ထိုသစ္ပင္ဟာ ျမင့္ျမတ္လွေသာ အပင္တစ္ ပင္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ Credit

သစ္သီးပုံစံေတြကို ႐ိုက္ကူး ထားပုံေၾကာင့္ အစစ္အမွန္လား လိမ္ညာထားျခင္း လာဆိုတာလည္း ခြဲရခက္ေစခဲ့ပါတယ္။

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

လူအမ်ားစုကေတာ့ လိမ္ညာ ထားျခင္းဟု ယုံၾကည္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားဟာလည္း ထိုသစ္ပင္ဟာ ျမင့္ျမတ္လွေသာ အပင္တစ္ ပင္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။

Credit

Unicode

မိန်ကလေးခန္ဓာကိုယ်နှင့် တူသောအသီးများသီးနေသည်ဆိုသော အပင်တစ်ပင်ကြောင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ရ

ယခုအ ဖြ စ်အပျက်လေးဟာ အမှန်တကယ်လား ဆိုတာ မသေချာဘဲ လူအများက ဝေခွဲ မရဖြစ်နေ ကြရပြီး စာဖတ် သူတို့အနေ ဖြင့်လည်း အမှန်လားအမှား လားဆိုတာ ဝေဖန် သုံးသ ပ်ပေ းစေ ချင်ပါတယ်။
မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ တစ်ခုတွင် သစ်ပ င် တစ်ပင်လုံးဟာ မိန်းကလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်နှ င့်တူသော အစိမ်းရောင် အသီးလေ းတွေ သီးနေ ခဲ့သည်ဟု လူပြောများ လာခဲ့ ပါတယ်။

လိုင်း ပေါ် တွင်ဖော်ပြ ထားသော မိန်း ကလေးပုံ သစ်သီး များကြေ ာင့် မြ င်တွေ့ ရသူလူ အများကြားတွင် ပြောစရာ တစ်ခုဖြစ် လာ ခဲ့ ပါတယ်။
မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

သစ်သီးပုံစံတွေကို ရိုက်ကူး ထားပုံကြောင့် အစစ်အမှန်လား လိမ်ညာထားခြင်း လာဆို တာ လည်း ခွဲရခက်စေခဲ့ပါတယ်။

လူအ များစု ကတော့ လိမ် ညာ ထားခြင်းဟု ယုံ ကြ ည်နေကြ ပြီး အ ချို့လူများ ဟာလည်း ထိုသစ် ပင်ဟာ မြင့်မြတ်လှသော အပင်တစ် ပင်ကြောင့်ဟု ထင်မြ င်မှု တွေ ရှိ ခဲ့ ပါတ ယ်။
မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

မိန္ကေလးခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တူေသာအသီးမ်ားသီးေနသည္ဆိုေသာ အပင္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက မယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရ

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.