နတ်ပြည်မှာတည်ထားသကဲ့သို့ ကြည်ညိုသပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော်

News

နတ်ပြည်မှာတည်ထားသကဲ့သို့ ကြည်ညိုသပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော်

နတ်ပြည်မှာ တည်ထား သကဲ့သို့ ကြည်ညို သပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော် ပဲခူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဟင်္သာကုန်းအစုတွင် အနောက်ဖက် ဆုံးကျတဲ့ ပဲကူး၊

သုဒဿန၊ မြင်းသီတ၊ မရင်သိန္န၊ မဝေါ ဟူ၍ ခေတ်အလိုက် အမည်ပြောင်းခဲ့သော ကုန်းငယ်ပေါ်မှာ ရွှေမော်ဓောစေတီ တည်ရှိ ပါတယ်

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားများထဲမှာ ရွှေမောဓောဘုရားလည်း တစ်ဆူအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်

.ပဲခူးမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးနယ် တစ်ဝိုက်တွင် အထင်ရှားဆုံး သာသနိက အဆောက်အအုံ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်

နတ်ပြည်မှာတည် ထားသ ကဲ့သို့ ကြည်ညိုသပ္ပာယ် လှတဲ့ စေတီတော်ပဲခူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဟင်္သာကုန်းအစုတွင် အနောက်ဖက်ဆုံး ကျတဲ့ ပဲကူး၊ သုဒဿန၊ မြင်းသီတ၊ မရင်သိန္န၊ မဝေါ ဟူ၍ ခေတ်အလိုက် အမည်ပြောင်းခဲ့သော

ကုန်းငယ်ပေါ်မှာ ရွှေမော်ဓောစေတီ တည်ရှိ ပါတယ်…မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားများထဲမှာ ရွှေမောဓော ဘုရားလည်း တစ်ဆူ နတ်ပြည်မှာတည်ထားသကဲ့သို့ ကြည်ညိုသပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော်

ပဲခူးမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးနယ်တစ်ဝိုက်တွင် အထင်ရှားဆုံး သာသနိက အဆောက်အအုံ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်

နတ်ပြည်မှာ တည်ထား သကဲ့သို့ ကြည်ညို သပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော်ပဲခူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဟင်္သာကုန်းအစုတွင် အနောက်ဖက်

ဆုံးကျတဲ့ ပဲကူး၊ သုဒဿန၊ မြင်းသီတ၊ မရင်သိန္န၊ မဝေါ ဟူ၍ ခေတ်အလိုက် အမည်ပြောင်းခဲ့သော ကုန်းငယ်ပေါ်မှာ ရွှေမော်ဓောစေတီ တည်ရှိပါတယ်…

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားများထဲမှာ ရွှေမောဓောဘုရားလည်း တစ်ဆူအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်

ပဲခူးမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးနယ်တစ်ဝိုက်တွင် အထင်ရှားဆုံး သာသနိက အဆောက်အအုံ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်…

နတ်ပြည်မှာတည်ထားသကဲ့သို့ ကြည်ညိုသပ္ပာယ်လှတဲ့ စေတီတော်ပဲခူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဟင်္သာကုန်းအစုတွင် အနောက်ဖက်ဆုံးကျတဲ့

ပဲကူး၊ သုဒဿန၊ မြင်းသီတ၊ မရင်သိန္န၊ မဝေါ ဟူ၍ ခေတ်အလိုက် အမည်ပြောင်းခဲ့သော ကုန်းငယ်ပေါ်မှာ ရွှေမော်ဓောစေတီတည်ရှိပါတယ်

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားများထဲမှာ ရွှေမောဓောဘုရားလည်း တစ်ဆူအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်….ပဲခူးမြို့ရဲ့

ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးနယ်တစ်ဝိုက်တွင် အထင်ရှားဆုံး သာသနိက အဆောက်အအုံ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.