ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊(ရုပ်သံ)

News

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း အခြေစိုက် ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ထုတ် လက်နက်ကြီးတွေကို စမ်းသပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇွန်(၃)ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် အမြစ်ဖြတ်ရေး လိုက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း အခြေစိုက် ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ထုတ် လက်နက်ကြီးတွေကို စမ်းသပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇွန်(၃)ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် အမြစ်ဖြတ်ရေး လိုက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း အခြေစိုက် ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ထုတ် လက်နက်ကြီးတွေကို စမ်းသပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇွန်(၃)ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် အမြစ်ဖြတ်ရေး လိုက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း အခြေစိုက် ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ထုတ် လက်နက်ကြီးတွေကို စမ်းသပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇွန်(၃)ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် အမြစ်ဖြတ်ရေး လိုက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်၊

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း အခြေစိုက် ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ထုတ် လက်နက်ကြီးတွေကို စမ်းသပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇွန်(၃)ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ရိုးမရာဇာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် အမြစ်ဖြတ်ရေး လိုက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.