လမ်းကူး SAC ဓာတ်အားလိုင်း ဖွဲတင်ကားနှင့်ချိတ်မိ၍ ဓာတ်တိုင်ကျိုးသဖြင့် မြို့နယ် ၄ ခု၌ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်နေ

News

လမ်းကူး SAC ဓာတ်အားလိုင်း ဖွဲတင်ကားနှင့်ချိတ်မိ၍ ဓာတ်တိုင်ကျိုးသဖြင့် မြို့နယ် ၄ ခု၌ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်နေ

မေလ ၂၄ ရက်နေ့။

ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်၊ခရမ်း၊ သုံးခွနှင့်တံတားမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်လျက်ရှိသည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်ရခြင်းမှာ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားသည့် 33kV သန်လျင်-သုံးခွ ဓာတ်အားလိုင်းသည် ၊

မေ ၂၄ ရက် (ယနေ့) နံနက် ၅ နာရီက သန်လျင်မြို့နယ်၊စစ်ပင်ကွင်းကျေးရွာအနီးရှိ လမ်းကူး SAC ဓာတ်အားလိုင်းအား ဖွဲတင်ကားနှင့်ချိတ်မိခဲ့သည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့သည်။

ထိုသို့ ချိတ်မိရာမှ ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်တစ်တိုင်ကျိုး၍ ဓာတ်တိုင်တစ်တိုင်ယိုင်သွားခဲ့သည်ဟု YESC ၏ အသိပေးချက်အရ သိရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဓာတ်အားလိုင်းအပြစ်ဖြစ်မှုအား သုံးခွမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှဝန်ထမ်းများနှင့်ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးအ ဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမှ ဓာတ်အားအမြန်ပြန်လည်ရရှိရန် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့ပါသည်။

Zawcode:

လမ်းကူး SAC ဓာတ်အားလိုင်း ဖွဲတင်ကားနှင့်ချိတ်မိ၍ ဓာတ်တိုင်ကျိုးသဖြင့် မြို့နယ် ၄ ခု၌ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်နေ

မေလ ၂၄ ရက်နေ့။

ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်၊ခရမ်း၊ သုံးခွနှင့်တံတားမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်လျက်ရှိသည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယာယီပြတ်တောက်ရခြင်းမှာ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားသည့် 33kV သန်လျင်-သုံးခွ ဓာတ်အားလိုင်းသည် ၊

မေ ၂၄ ရက် (ယနေ့) နံနက် ၅ နာရီက သန်လျင်မြို့နယ်၊စစ်ပင်ကွင်းကျေးရွာအနီးရှိ လမ်းကူး SAC ဓာတ်အားလိုင်းအား ဖွဲတင်ကားနှင့်ချိတ်မိခဲ့သည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့သည်။

ထိုသို့ ချိတ်မိရာမှ ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်တစ်တိုင်ကျိုး၍ ဓာတ်တိုင်တစ်တိုင်ယိုင်သွားခဲ့သည်ဟု YESC ၏ အသိပေးချက်အရ သိရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဓာတ်အားလိုင်းအပြစ်ဖြစ်မှုအား သုံးခွမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှဝန်ထမ်းများနှင့်ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးအ ဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမှ ဓာတ်အားအမြန်ပြန်လည်ရရှိရန် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်ဟု YESC မှအသိပေးခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.