မို င်း ကမ​ပေါက်ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ် အတွင်းထဲက ဖုန်းကို ထိထိမိမိကြီး…see more

News

မို င်း ကမ​ပေါက်ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ် အတွင်းထဲက ဖုန်းကို ထိထိမိမိကြီး…see more

မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုပြီး မိုင်းလာဖြုတ်တယ်။ မိုင်းက အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ်။

အဲ့လိုလုပ်နေကျမို့ ကြိုဆင်ထားတဲ့ အတွင်းထဲက ဖုန်းမိုင်းကို ထိထိမိမိကြီး ထခွဲလိုက်တယ်။

ကားပေါ်က ၁၃ကောင်လုံး ဖုန်း…. ဖွတ်… ဒွမ်

ပခုက္ကူမှာ…ပခုက္ကူမှာ…

မို င်း ကမပေါက်ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ် အတွင်းထဲက ဖုန်းကို ထိထိမိမိကြီး…see more

မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုပြီး မိုင်းလာဖြုတ်တယ်။ မိုင်းက အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ်။

အဲ့လိုလုပ်နေကျမို့ ကြိုဆင်ထားတဲ့ အတွင်းထဲက ဖုန်းမိုင်းကို ထိထိမိမိကြီး ထခွဲလိုက်တယ်။

ကားပေါ်က ၁၃ကောင်လုံး ဖုန်း. ဖွတ် ဒွမ်

ပခုကၠဴမွာ…ပခုကၠဴမွာ…

 

Credit Original writer

မို င်း ကမ​ပေါက်ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ် အတွင်းထဲက ဖုန်းကို ထိထိမိမိကြီး…see more

<

မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုပြီး မိုင်းလာဖြုတ်တယ်။ မိုင်းက အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ်။

အဲ့လိုလုပ်နေကျမို့ ကြိုဆင်ထားတဲ့ အတွင်းထဲက ဖုန်းမိုင်းကို ထိထိမိမိကြီး ထခွဲလိုက်တယ်။

ကားပေါ်က ၁၃ကောင်လုံး ဖုန်း…. ဖွတ်… ဒွမ်

ပခုက္ကူမှာ…ပခုက္ကူမှာ…

မို င်း ကမပေါက်ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ် အတွင်းထဲက ဖုန်းကို ထိထိမိမိကြီး…see more

မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုပြီး မိုင်းလာဖြုတ်တယ်။ မိုင်းက အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ငတ်ကြီးကျပြီး ကားပေါ်တင်သွားတယ်။

အဲ့လိုလုပ်နေကျမို့ ကြိုဆင်ထားတဲ့ အတွင်းထဲက ဖုန်းမိုင်းကို ထိထိမိမိကြီး ထခွဲလိုက်တယ်။

ကားပေါ်က ၁၃ကောင်လုံး ဖုန်း. ဖွတ် ဒွမ်

ပခုကၠဴမွာ…ပခုကၠဴမွာ…

Credit Original writer

Leave a Reply

Your email address will not be published.