ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

News

ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပညာသင်ကာလမှာတော့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျောင်းမတက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု အရှိန်ကောင်းခဲ့ပြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တချို့မှာကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းခဲ့တာကို သိသိသာသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်ကာလမှာတော့ မကြာခင် ဇွန်လဟာကျောင်းဖွင့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်

ကျောင်းတက်သင့်၊ မတက်သင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျောင်းသားမိဘတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပညာသင်ကာလမှာတော့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျောင်းမတက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု အရှိန်ကောင်းခဲ့ပြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တချို့မှာကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းခဲ့တာကို သိသိသာသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်ကာလမှာတော့ မကြာခင် ဇွန်လဟာကျောင်းဖွင့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်

ကျောင်းတက်သင့်၊ မတက်သင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျောင်းသားမိဘတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပညာသင်ကာလမှာတော့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျောင်းမတက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု အရှိန်ကောင်းခဲ့ပြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တချို့မှာကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းခဲ့တာကို သိသိသာသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်ကာလမှာတော့ မကြာခင် ဇွန်လဟာကျောင်းဖွင့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်

ကျောင်းတက်သင့်၊ မတက်သင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျောင်းသားမိဘတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပညာသင်ကာလမှာတော့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျောင်းမတက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု အရှိန်ကောင်းခဲ့ပြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တချို့မှာကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းခဲ့တာကို သိသိသာသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်ကာလမှာတော့ မကြာခင် ဇွန်လဟာကျောင်းဖွင့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်

ကျောင်းတက်သင့်၊ မတက်သင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျောင်းသားမိဘတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

 

<

Leave a Reply

Your email address will not be published.