မပူပါနဲ့… ဒုရင်းမှူးရဲ့ ဗုံ းမှန်အ လော င်းကို ပြန်တွေ့ပါပြီ ခေါင်းပေါ် ကျဲခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို

News

မပူပါနဲ့… ဒုရင်းမှူးရဲ့ ဗုံ းမှန်အ လော င်းကို ပြန်တွေ့ပါပြီ ခေါင်းပေါ် ကျဲခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို

ပုံမှန်ဆို တပ်ရင်းတစ်ရင်းမှာ စစ်ကြောင်း ၂ခုရှိတယ်ကွာ။ စစ်ကြောင်း ၁ သည် တပ်ရင်းမှူး ဦးစီးတဲ့ တပ်ခွဲ သုံးခွဲရှိရမယ်။

စစ်ကြောင်း ၂ သည် ဒုတပ်ရင်းမှူးဦးစီးတဲ့ တပ်ခွဲ သုံးခွဲ ရှိရမယ်။

သေ့ဘောဘိုးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ စစ်ခွေးအသေတွေကောက်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။ အရှင်၆ ကောင်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ မိတယ်။

စနစ်တကျဆုတ်ခွါတဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းဘက်ကို ထွက်ပြေးတဲ့ စစ်ခွေး၁၄ ကောင်ကိုလည်း ထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းပြီး ပြန်ပို့လိုက်တယ်။

စစ်ကြောင်း ၁ က ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလို့ စစ်ကြောင်း ၂ က ပရီမတွေလည်း စိတ်ပူနေရှာမှာပေါ့။

မပူပါနဲ့… ဒုရင်းမှူးရဲ့ ဗုံးမှန်အလောင်းကို ပြန်တွေ့ပါပြီ။

လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကျဲတော့ အောက်က ဒုရင်းမှူးခေါင်းပေါ် တည့်တည့်ကျဲခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဂုဏ်ယူလိုက်ကြပါလေ။

မပူပါနဲ့ ဒုရင်းမှူးရဲ့ ဗုံ းမှန်အ လော င်းကို ပြန်တွေ့ပါပြီ ခေါင်းပေါ် ကျဲခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို

ပုံမှန်ဆို တပ်ရင်းတစ်ရင်းမှာ စစ်ကြောင်း ၂ခုရှိတယ်ကွာ။ စစ်ကြောင်း ၁ သည် တပ်ရင်းမှူး ဦးစီးတဲ့ တပ်ခွဲ သုံးခွဲရှိရမယ်။

စစ်ကြောင်း ၂ သည် ဒုတပ်ရင်းမှူးဦးစီးတဲ့ တပ်ခွဲ သုံးခွဲ ရှိရမယ်။

သေ့ဘောဘိုးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ စစ်ခွေးအသေတွေကောက်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။ အရှင်၆ ကောင်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ မိတယ်။

စနစ်တကျဆုတ်ခွါတဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းဘက်ကို ထွက်ပြေးတဲ့ စစ်ခွေး၁၄ ကောင်ကိုလည်း ထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းပြီး ပြန်ပို့လိုက်တယ်။

စစ်ကြောင်း ၁ က ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလို့ စစ်ကြောင်း ၂ က ပရီမတွေလည်း စိတ်ပူနေရှာမှာပေါ့။

မပူပါနဲ့ ဒုရင်းမှူးရဲ့ ဗုံးမှန်အလောင်းကို ပြန်တွေ့ပါပြီ။

လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကျဲတော့ အောက်က ဒုရင်းမှူးခေါင်းပေါ် တည့်တည့်ကျဲခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဂုဏ်ယူလိုက်ကြပါလေ။

Credit – Original Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published.