ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

News

><

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ငါးမျဉ်းစောင်း (၅/) အဖွဲ့တွေရဲ့ ‘အညာမှာမွှေးမယ့် သနပ်ခါး’အစီအစဉ်(ရုပ်သံ)ကိုတချက်လောက်ရှိုးပြီး ပါဝင်လိုက်ရအောင်

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ရုပ်သံဖိုင်ကြည့်ရန်???

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.